Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - ZŠ Veľká Ida

 04.05.2022

Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida

Kontakt: zsvelkaida@zsvelkaida.sk telefón: 055/6992117, 0917539349

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- motivačný list - doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 § 15 ods. 1 a 2 Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované: - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.

Iné doplňujúce údaje: Pracovný pomer na zástup počas MD. Pracovný úväzok: 100% Nástup do zamestnania: ihneď Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

Vo Veľkej Ide 3.5.2022 Mgr. T.Besterciová riaditeľka školy

Zoznam aktualít:

Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Výsledky volieb do VÚC KSK 2022
Výsledky volieb do VÚC KSK 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA


KALENDÁR AKCIÍ