Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Veľká Ida je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Veľká Ida

IČO: 00324868
DIČ: 2021245127
Sídlo: Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
Štatutárny zástupca: Peter Nagy, starosta obce
E-mail: obec@velkaida.sk
Telefón: +421556992616

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Veľká Ida v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Veľká Ida www.velkaida.sk/verejne-obstaravanie, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

   Zákazky podľa § 117

   Verejné obstarávanie - Ostatné dokumenty / Súhrnné správy

   ÚRADNÁ TABUĽA

   KALENDÁR AKCIÍ