Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Kontakty

Toto webové sídlo www.velkaida.sk je považované za oficiálnu stránku obce a spravuje ho Obec Veľká Ida. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľká Ida

Adresa:
Obecný úrad Veľká Ida
Kaštieľ 42
044 55 Veľká Ida

IČO: 00324868
DIČ: 202 124 5127

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Bodva-údolie
Počet obyvateľov: 3680
Rozloha: 3101 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1251

E-mail: ouvida@stonline.sk od 1.4.2020 NOVÁ MAILOVÁ ADRESA obec@velkaida.sk

Starosta obce: Peter Nagy, starosta@velkaida.sk

Zástupca starostu: Tomáš Demko, zastupca@velkaida.sk

Poslanci a zároveň predsedovia komisií:

Komisia finančná: Štefan Demko
Komisia sociálna: Lucia Theisová
Komisia kultúry, školstva a mládeže: Mgr. Gabriela Abošiová
Komisia športu: Peter Ignáth
Komisia životného prostredia a výstavby: Mgr. Gabriel Lukáč
Komisia verejného poriadku a rómskej problematiky: Ivan Csiszár
Komisia cezhraničnej spolupráce: Mgr. Silvia Galajdová
Komisia pre správu časti obce Gomboš: Mgr. Vladimír Gladič
Komisia pre ochranu verejného záujmu: Tomáš DemkoÚradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 12:30 
8:00 – 12:30 
8:00 – 12:30 
nestránkový den 
8:00 – 13:00
13:00 – 16:00 
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00

Úradné hodiny starostu obce:
Pondelok

Streda
14:00 – 16:00

14:00 – 17:00

EKONÓMKA OBCE
Ing. Zuzana Nehmanová
+421 55 6992 155, ekonomka@velkaida.sk

SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE
Helena Rontóová
+421 55 6992 616, obec@velkaida.sk

MATRIKA
Edita Theisová
+421 55 72 87 312, matrika@velkaida.sk

ODBORNÁ REFERENTKA EKONOMICKÉHO ODDELENIA
Ing. Erika Šimanská
+421 55 6992 155, referent@velkaida.sk

MZDOVÝ ÚČTOVNÍK 
Fábián Demko
+421 55 6992 329, mzdy@velkaida.sk

ÚČTOVNÍČKA OBCE
Klára Tirpáková
+421 948 115 885, uctovnicka@velkaida.sk

Kompetencie:

Obec Veľká Ida je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľká Ida je spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach (http://www.soubeniakovce.sk/).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

ÚRADNÁ TABUĽA


KALENDÁR AKCIÍ