Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - ZŠ Veľká Ida

 03.11.2021

Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Voľné pracovné miesto na dobu určitú zastupovanie počas MD od 15.11.2021

Pozícia: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

Názov zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida Adresa: Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

Kontakt: 055/69 922 117 email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: Učiteľ Učiteľ prvého stupňa základnej školy Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vzdelanie v požadovanom odbore

Zoznam požadovaných dokladov: • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru • Overené doklady o vzdelaní • Životopis • Motivačný list • Súhlas so spracovaním osobných údajov • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: Miesto je obsadzované na dobu určitú od 15.11.2021 počas MD pedagogického zamestnanca. Úväzok: 100 %

Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 10.11.2021.

Vo Veľkej Ide dňa 2.11.2021 Mgr. Terézia Besterciová riaditeľka školy

Zoznam aktualít:

Medzinárodná výstava psov 2023
Medzinárodná výstava psov 2023
Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ