ERROR: Disk full (/tmp/#sql_73a2_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_73a2_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_73a2_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_73a2_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_73a2_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_73a2_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
OZNAM - prerokovanie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu obce Veľká Ida - NÁVRH | Veľká Ida | Oficiálne stránky obce

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

OZNAM - prerokovanie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu obce Veľká Ida - NÁVRH

 05.11.2021

Obec Veľká Ida ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.5 územného plánu obce Veľká Ida oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Zmien a doplnkov č.5 územného plánu obce

Veľká Ida - Návrh

uskutoční v čase od 05.11.2021 do 06.12.2021

Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.5 ÚPN obce Veľká Ida, s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční v zasadačke obecného úradu na poschodí dňa:

16.11.2021 o 18.00 hod

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce  je uložený na obecnom  úrade. Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce je taktiež zverejnený na internetovej stránke obce a stránke www.zadvelkaida.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr 

do 06.12.2021 na obecný úrad vo Veľkej Ide.


Zoznam aktualít:

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ