Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Odpočet a nahlásenie stavu meradla

 09.01.2023

Vážený zákazník,

úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím číslo 0059/2023/V schválil pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Cenník je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www.vodarne.eu . VVS, a. s. uplatní nové ceny vodného a stočného od 1.1.2023 a za týmto účelom vykonáva (v zmysle § 13 vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z.z.) v období od 1.1.2023 do 30.1.2023 odpočty stavu všetkých meradiel.

Odberateľ je povinný podľa zákona č. 442/2002 Z.z. § 26 ods.1 písm. b) a f) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod za účelom zistenia stavu meradla a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť a zároveň neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie stavu na meradle.

Zákazník si môže odpočítať a nahlásiť stav meradla, resp. zaslať fotografiu meradlo aj sám a to:

Pri nahlásení stavu meradla, v čo najskoršom možnom termíne (najneskôr do 30.1.2023), je potrebné uviesť Vaše číslo odberného miesta alebo meradla, ktoré nájdete na poslednej vyúčtovacej faktúre.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Zoznam aktualít:

Medzinárodná výstava psov 2023
Medzinárodná výstava psov 2023
Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ