Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ základnej školy s aprobáciou dejepis - výtvarná výchova a telesná výchova – fyzika

 08.08.2022

Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida

Kontakt: 055/69 92 117, 0917539349 email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ základnej školy s aprobáciou dejepis - výtvarná výchova a telesná výchova – fyzika

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 profesijný životopis,
 súhlas so spracovaním osobných údajov,
 kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom po vyzvaní: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Nástup: 1.9.2022

Úväzok: 100 %

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a od dĺžky započítanej praxe.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať e-mailom zsvelkaida@zsvelkaida.sk

Vo Veľkej Ide dňa 7.8.2022 Mgr. Terézia Besterciová riaditeľka školy

Zoznam aktualít:

Referendum 2023 - výsledky
Referendum 2023 - výsledky
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Samoobslužný výpravný systém (SVS): Trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto, list + výveska
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – rodičovský asistent
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Odpočet a nahlásenie stavu meradla
Výsledky volieb do VÚC KSK 2022
Výsledky volieb do VÚC KSK 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ÚRADNÁ TABUĽA


KALENDÁR AKCIÍ