29.6.2021 - OcÚ ZATVORENÝ

Očkovanie druhou dávkou!!!

Zber elektroodpadu z obcí

Prevádzková doba zberného dvora od 1.6.2021

Respirátory - FFP2

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Školstvo

Základná škola

Adresa:
Parková 1
044 55 Veľká Ida
E-mail: zsvelkaida@post.sk
Internetová adresa: www.zsvelkaida.sk

Tel:
+421 556 99 21 17 - hospodárka školy
+421 557 29 06 39 - zástupkyňa školy
+421 557 29 06 40 - mzdová účtovníčka
+421 556 99 21 14 - školská jedáleň

Riaditeľka školy: Mgr. Terézia Besterciová
Zástupca pre II. stupeň a ŠT: Mgr. Ľubica Diškantová
Zástupca pre I. stupeň: Mgr.Helena Mikulová
Vedúca školskej jedálne: Rita Ferencziová

Materská škola

Adresa:
Veľká Ida 359
044 55 Veľká Ida

Tel: +421 55 699 22 19
Email: msvelkaida@gmail.com
Web: www.msvelkaida.edupage.org

Riaditeľka školy:
Katarína Širilová