Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod..


Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Veľká Ida, bola menovaná:

pani Edita Theisová

Tel. 055/7287312, 0908363873

Email: matrika@velkaida.sk

Sídlo: Obecný úrad Veľká Ida,

Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida


OZNÁMENIE
o počte obyvateľov

Obec Veľká Ida podľa § 171 odst. 9 a § 179 odst. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že obec Veľká Ida má ku dňu 10.6.2022

3 895 obyvateľov.


OZNÁMENIE
e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

pre voľby  do orgánov samosprávy a
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

         29. októbra 2022

Obec Veľká Ida týmto oznamuje politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do Miestnej volebnej komisie vo Veľkej Ide
do Okrskovej volebnej komisie vo Veľkej Ide č. 1 vo Veľkej Ide
do Okrskovej volebnej komisie vo Veľkej Ide č. 2 vo Veľkej Ide
do Okrskovej volebnej komisie vo Veľkej Ide č. 3 v časti obce Gomboš

môžu doručiť na e – mailovú adresu: obec@velkaida.sk

Štandardná adresa na doručovanie v listinnej forme:
Obecný úrad, 
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb:

  • do Miestnej volebnej komisie do 30.8.2022
  • do Okrskovej volebnej komisie č.1 vo Veľkej Ide do 22.9.2022
  • do Okrskovej volebnej komisie č. 2 vo Veľkej Ide do 22.9.2022
  • do Okrskovej volebnej komisie č. 3 vo Veľkej Ide do 22.9.2022

OZNÁMENIE o určení počtu volebných okrskov a miestností pre volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

    Obec Veľká Ida  podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov oznamujeme utvorenie volebných okrskov  a určenie volebných miestností s vymedzením ich územného obvodu nasledovne:

Volebný okrsok č. 1:

pre voličov bývajúcich vo  Veľkej Ide od č.d. 1-319 + všetci občania prihlásení na obec Veľká Ida.
Miesto konania volieb:
Základná škola, 044 55 Veľká Ida č. 1 –vchod č. 1

Volebný okrsok č. 2:

pre voličov bývajúcich vo Veľkej Ide od č. d. 320 – 788.
Miesto konania volieb:
Základná škola, 044 55 Veľká Ida č. 1- vchod č. 2

Volebný okrsok č. 3:

pre voličov bývajúcich vo Veľkej Ide v časti obce Gomboš od č. 1-99.
Miesto konania volieb:
Kultúrny dom Gomboš

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa vykonajú v sobotu dňa 29.10.2022 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.


Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ