Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Termín a podmienky prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023

 25.04.2022

Termín a podmienky prijímania žiadostí
o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Veľká Ida č. 359 na školský rok 2022/2023 sa prijíma v materskej škole v termíne:

Pondelok       02.05.2022       09.00 – 12.00 hod.

Utorok            03.05.2022      09.00 – 12.00 hod.

Streda            04.05.2022       09.00 – 12.00 hod.

Podmienky prijatia:

·       písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

·       ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

·       prijímanie detí spravidla od troch do šiestich rokov veku,

·       deti, ktoré do 31. augusta 2022 dosiahnu 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie povinné,

·       ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,

·       tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť na webovom sídle materskej školy: www.msvelkaida.edupage.org

Vo Veľkej Ide, dňa: 21.4.2022                                                                                                    Katarína Širilová riaditeľka MŠ                                                                   

Zoznam aktualít:

Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ základnej školy s aprobáciou dejepis - výtvarná výchova a telesná výchova – fyzika
Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ základnej školy s aprobáciou dejepis - výtvarná výchova a telesná výchova – fyzika
Oznam o zatvorení zberného dvora
Oznam o zatvorení zberného dvora
Oznámenie - VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľ/ka materskej školy vo Veľkej Ide
Oznámenie - VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľ/ka materskej školy vo Veľkej Ide
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zájazd do Nyíregyházy pre našich dôchodcov
Zájazd do Nyíregyházy pre našich dôchodcov
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - hlavný/á kuchár/ka v MŠ
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - hlavný/á kuchár/ka v MŠ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

ÚRADNÁ TABUĽA


KALENDÁR AKCIÍ