29.6.2021 - OcÚ ZATVORENÝ

Očkovanie druhou dávkou!!!

Zber elektroodpadu z obcí

Prevádzková doba zberného dvora od 1.6.2021

Respirátory - FFP2

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Súčasnosť

FS Ilosvai NTE

CSEMADOK

Hagyományőrző csoport

PZ Jastrab

ZO SZCH Veľká Ida

Hodiny pre verejnosť

Pondelok 
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 10:30
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
zatvorené
zatvorené
13:00 - 14:45 
13:00 - 14:45 
13:15 - 17:00 
13:00 - 14:45 
13:00 - 14:45 
Adresa: Veľká Ida 268 
044 55 Veľká Ida
Zodpovedná osoba: Eva Grešová
Obchody
Obchody
Obchody
Obchody
Obchody
Obchody
Obchody
Obchody
Obchody
Obchody

Folklórny súbor Ilosvai Selymes Péter vznikol v roku 1951 a usiluje sa zachovať a prezentovať autentické ľudové tance maďarskej národnosti na Slovensku. Okrem maďarských ľudových tancov zo Slovenska súbor prezentuje takisto tance z Maďarska a zo Sedmohradska. Jeho repertoár zahŕňa tance z miest Magyarbőd, Imreg, Gömör, Parchovany, Mátyusföld, Szatmár, Kartal, Szék, Ördöngősfüzes, Mezőkölpény, Moldva, Zobor, Kamienka a Szászcsávás. Absolvuje asi 35 – 40 vystúpení za rok. Pravidelne sa zúčastňuje na festivale Csángó fesztivál v Jászberény a na ďalších festivaloch v Maďarsku. Prezentoval sa tiež na medzinárodných festivaloch (Rumunsko – 1993, Francúzsko – 1997, 2000, 2002, Španielsko – 1998, Belgicko – 2003, 2004). Získal viaceré ocenenia (na celoštátnom folklórnom festivale v Želiezovciach – 2. miesto, 1988, 1. miesto, 1990, ceny na festivale v Nagykálló – 1999, 2001, 2003, 2005, výborne kvalifikovaný na kvalifikácii amatérskych súborov v Maďarsku – 2002, 2004). V súčasnosti sú umeleckými vedúcimi Michal Kupec a Andrea Kupcová.

Web: http://www.ilosvai.sk/