29.6.2021 - OcÚ ZATVORENÝ

Očkovanie druhou dávkou!!!

Zber elektroodpadu z obcí

Prevádzková doba zberného dvora od 1.6.2021

Respirátory - FFP2

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Šport

Š K O Veľká Ida

Miestny športový klub fungujúci za podpory obce Veľká Ida. Založený bol v roku 1930. V súčasnosti funguje ako občianske združenie. Je dobrovoľným združením občanov, ktorí vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a iných obdobných činnostiach a aktivitách. Poslaním ŠKO je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. V súčasnosti má ŠKO Veľká Ida približne 43 členov. Z toho 18 dospelých, 15 dorasteneckých a 10 žiackych hráčov. Tréneri sú za dospelých p. Radoslav Servila , dorast p. Róbert Kocúr , žiaci p. Dušan Kuzma . Predsedom je p. Ing. Gabriel Lukács, tajomníkom p. Mgr. Gabriel Lukáč a členovia klubu sú p. Ondrej Knap st., p. Ján Durčo, p. Gabriel Bartko, ktorí sa starajú o chod celého klubu.
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida
Š K O Veľká Ida

Ihrisko

Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko
Ihrisko