Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod..


OZNÁMENIE

e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

pre voľby  do orgánov samosprávy a
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
29. októbra 2022

Obec Veľká Ida týmto oznamuje politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do Miestnej volebnej komisie vo Veľkej Ide
do Okrskovej volebnej komisie vo Veľkej Ide č. 1 vo Veľkej Ide
do Okrskovej volebnej komisie vo Veľkej Ide č. 2 vo Veľkej Ide
do Okrskovej volebnej komisie vo Veľkej Ide č. 3 v časti obce Gomboš

môžu doručiť na e – mailovú adresu: obec@velkaida.sk

Štandardná adresa na doručovanie v listinnej forme:
Obecný úrad, 
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb:

  • do Miestnej volebnej komisie do 30.8.2022
  • do Okrskovej volebnej komisie č.1 vo Veľkej Ide do 22.9.2022
  • do Okrskovej volebnej komisie č. 2 vo Veľkej Ide do 22.9.2022
  • do Okrskovej volebnej komisie č. 3 vo Veľkej Ide do 22.9.2022

OZNÁMENIE o určení počtu volebných okrskov a miestností pre volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

    Obec Veľká Ida  podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov oznamujeme utvorenie volebných okrskov  a určenie volebných miestností s vymedzením ich územného obvodu nasledovne:

Volebný okrsok č. 1:

pre voličov bývajúcich vo  Veľkej Ide od č.d. 1-319 + všetci občania prihlásení na obec Veľká Ida.
Miesto konania volieb: 
Základná škola, 044 55 Veľká Ida č. 1 –vchod č. 1

Volebný okrsok č. 2:

pre voličov bývajúcich vo Veľkej Ide od č. d. 320 – 788.
Miesto konania volieb: 
Základná škola, 044 55 Veľká Ida č. 1- vchod č. 2

Volebný okrsok č. 3:

pre voličov bývajúcich vo Veľkej Ide v časti obce Gomboš od č. 1-99.
Miesto konania volieb: 
Kultúrny dom Gomboš

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa vykonajú v sobotu dňa 29.10.2022 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ