Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
Veľká Ida - Nagyida

Veľká Ida Nagyida

Oficiálne stránky obce

Referendum

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,

na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila

referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023

Referendum sa koná od 07.00 hod. do 22.00 hod..


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu

obec@velkaida.sk

Štandardná adresa na doručovanie v listinnej forme:
Obecný úrad, 
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h)


OZNÁMENIE o určení počtu volebných okrskov a miestností pre volebné okrsky pre referendum 21. január 2023

    Obec Veľká Ida  podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov oznamujeme utvorenie volebných okrskov  a určenie volebných miestností s vymedzením ich územného obvodu nasledovne:

Volebný okrsok č. 1:

pre voličov bývajúcich vo  Veľkej Ide od č. d. 1 - 319 + všetci občania prihlásení na obec Veľká Ida.
Miesto konania volieb: 
Základná škola, 044 55 Veľká Ida č. 1 –vchod č. 1

Volebný okrsok č. 2:

pre voličov bývajúcich vo Veľkej Ide od č. d. 320 – 788.
Miesto konania volieb: 
Základná škola, 044 55 Veľká Ida č. 1- vchod č. 2

Volebný okrsok č. 3:

pre voličov bývajúcich vo Veľkej Ide v časti obce Gomboš od č. 1-99.
Miesto konania volieb: 
Kultúrny dom Gomboš


Informácie k referende, vrátane vzorov a tlačív sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


Obec Veľká Ida zverejňuje tieto elektronické adresy na podávanie žiadostí a voľbu poštou a o vydanie hlasovacieho preukazu:

matrika@velkaida.sk

obec@velkaida.sk

Hlasovacie preukazy budú vydávané Obecným úradom Veľká Ida v úradných hodinách zamestnancom:

Edita Theisová, prízemie č. dverí 27, tel. č. 055/728 73 12.

ÚRADNÁ TABUĽA

KALENDÁR AKCIÍ