Zber elektroodpadu z obcí

Prevádzková doba zberného dvora od 1.6.2021

Respirátory - FFP2

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad 
Kaštieľ 42 
044 55 Veľká Ida
E-mail: ouvida@stonline.sk od 1.4.2020 NOVÁ MAILOVÁ ADRESA obec@velkaida.sk

Starosta obce: Peter Nagy, starosta@velkaida.sk

Zástupca starostu: Tomáš Demko, zastupca@velkaida.sk

Poslanci a zároveň predsedovia komisií:

Komisia finančná: Štefan Demko
Komisia sociálna: Lucia Theisová 
Komisia kultúry, školstva a mládeže: Mgr. Gabriela Abošiová
Komisia športu: Peter Ignáth
Komisia životného prostredia a výstavby: Mgr. Gabriel Lukáč
Komisia verejného poriadku a rómskej problematiky: Ivan Csiszár
Komisia cezhraničnej spolupráce: Mgr. Silvia Galajdová
Komisia pre správu časti obce Gomboš: Mgr. Vladimír Gladič
Komisia pre ochranu verejného záujmu: Tomáš DemkoÚradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 12:30 
8:00 – 12:30 
8:00 – 12:30 
nestránkový den 
8:00 – 13:00
13:00 – 16:00 
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00

Úradné hodiny starostu obce:
Pondelok

Streda
14:00 – 16:00

14:00 – 17:00

EKONÓMKA OBCE - Ing. Zuzana Nehmanová
+421 55 6992 155, ekonomka@velkaida.sk

SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE - Helena Rontóová
+421 55 6992 616, obec@velkaida.sk

MATRIKA – Edita Theisová
+421 55 72 87 312, matrika@velkaida.sk

ODBORNÁ REFERENTKA EKONOMICKÉHO ODDELENIA – Ing. Erika Šimanská
+421 55 6992 155, referent@velkaida.sk

MZDOVÝ ÚČTOVNÍK – Fábián Demko
+421 55 6992 329, mzdy@velkaida.sk

ÚČTOVNÍČKA OBCE - Klára Tirpáková
+421 948 115 885, uctovnicka@velkaida.sk