Zber elektroodpadu z obcí

Prevádzková doba zberného dvora od 1.6.2021

Respirátory - FFP2

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Oznámenia


Projekty realizované prostredníctvom Nenávratného finančného príspevku v roku 2018:

1. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľká Ida

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/11

CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3543435&l=sk

Dodatok č. 1 - Zmena termínu realizácie projektu

CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3685096&l=sk

CRP: https://crp.gov.sk/predchadzanie-vzniku-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-obci-velka-ida/


2. Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021K985-221-10

CRZ: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3542258&l=sk


3. Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3512470&l=sk

Dodatok č. 1 - Zmena doby trvania zmluvy

CRZ: 

4. Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

CRZ: