Zber elektroodpadu z obcí

Prevádzková doba zberného dvora od 1.6.2021

Respirátory - FFP2

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Koronavírus - Dôležité informácie

Na tejto stránke Vám prinášame aktuálne informácie v súvislosti s Koronavírom (COVID-19).

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

ÚVZ SR
0917 222 682
novykoronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Košice
0918 389 841
koronavirus@ruvzke.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií
0800 221 234Koronavírus na Slovensku

Mapa výskytu koronavírusu na Slovensku


Úrad verejného zdravotníctva SR


Upozorňujeme občanov, aby nevpúšťali do svojich príbytkov neznámych ľudí, ktorí sa snažia zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech a napriek tomu, že ste nikoho nekontaktovali, chcú prísť k Vám domov skontrolovať a zmerať teplotu v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu. V prípade, že budú svedkami obdobného konania, je potrebné, aby kontaktovali políciu.

Ďalej oznamujeme váženým občanom, že, počas konania pohrebných obradov sa môžu v dome smútku zdržiavať len priami pokrvní príbuzni v maximálnom počte 10 členov a sú povinní používať rúška. Vonku, pri hrobovej jame sa môžu smútoční hostia zúčastniť len, ak majú nasadené rúška a musia mať medzi sebou rozostup minimálne 1 meter.

Ďalej oznamujeme váženým občanom, že zubná ambulancia od 16.3.2020 do odvolania má limitované ordinačné hodiny denne od 8:00 do 11:00, iba na bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, a to výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ošetrujúcim zubným lekárom MUDr. Stanislavom Belim na telefónnom čísle 0908 821 789.