Zber elektroodpadu z obcí

Prevádzková doba zberného dvora od 1.6.2021

Respirátory - FFP2

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Elektronická úradná tabuľa

Asistované sčítanie do 13.6.2021 08.06.2021
Štátne lesy SR, štátny podnik - zverejnenie výzvy 07.06.2021
Zoznam vlastníkov k výzve 07.06.2021
Zber elektroodpadu vo zbernom dvore 04.06.2021
Oznámenie o konaní OZ dňa 10.06.2021 o 15.00 hod. 01.06.2021
Verejná vyhláška - stavba "Rýchlostná cesta R2... 27.05.2021
Návrh VZN obce Veľká Ida-prevádzkový poriadok... 25.05.2021
Informácia o voľnom pracovnom mieste – ekonóm,... 24.05.2021
Oznámenie o výberovom konaní - KC ETP Slovensko,... 18.05.2021
Oznámenie pre verejnosť - verejné prerokovanie 11.05.2021
Pozvánka - verejné prerokovanie 11.05.2021
Oznámenie pre spoluvlastníkov lesa na Žobráku 10.05.2021
"KKP Invest Veľká Ida, VTL plynovod a regulačná... 03.05.2021
Oznámenie pre verejnosť - správa o hodnotení "U.S.... 27.04.2021
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Veľká Ida na... 23.04.2021
Trasa elektrickej a optickej prípojky - O2 Slovakia 20.04.2021
UZEMNÉ ROZHODNUTIE - Verejná vyhláška - O2... 20.04.2021
Rozhodnutie - "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska -... 09.04.2021
Oznámenie o konaní OZ dňa 15.04.2021 o 15.00 hod. 08.04.2021
Verejná vyhláška - O2 Slovakia, s.r.o. 25.03.2021
O2 Slovakia, s.r.o. - trasa elektrickej a optickej... 26.03.2021
Oznámenie o vstupe na pozemok - vychod.net telekom,... 22.03.2021
Oznámenie vo veci stavby: " Veľká Ida - Výmena TS,... 16.03.2021
Veľká Ida - SO 01 -Vykres_1 22.03.2021
Veľká Ida - SO 01-Vykres_2 22.03.2021
Veľká Ida -SO 02-Vykres_5 22.03.2021
Veľká Ida -SO 02-Vykres_6 22.03.2021
Veľká Ida -SO 03-Vykres_9 22.03.2021
Veľká Ida -SO 03-Vykres_10 22.03.2021
Veľká Ida -SO 04-Vykres_13 22.03.2021
1 2 3 4