Testovanie 8.5.2021

Respirátory - FFP2

Oznam starostu obce

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Elektronická úradná tabuľa

"KKP Invest Veľká Ida, VTL plynovod a regulačná... 03.05.2021
Oznámenie pre verejnosť - správa o hodnotení "U.S.... 27.04.2021
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Veľká Ida na... 23.04.2021
Trasa elektrickej a optickej prípojky - O2 Slovakia 20.04.2021
UZEMNÉ ROZHODNUTIE - Verejná vyhláška - O2... 20.04.2021
Rozhodnutie - "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska -... 09.04.2021
Oznámenie o konaní OZ dňa 15.04.2021 o 15.00 hod. 08.04.2021
Verejná vyhláška - O2 Slovakia, s.r.o. 25.03.2021
O2 Slovakia, s.r.o. - trasa elektrickej a optickej... 26.03.2021
Oznámenie o vstupe na pozemok - vychod.net telekom,... 22.03.2021
Oznámenie vo veci stavby: " Veľká Ida - Výmena TS,... 16.03.2021
Veľká Ida - SO 01 -Vykres_1 22.03.2021
Veľká Ida - SO 01-Vykres_2 22.03.2021
Veľká Ida -SO 02-Vykres_5 22.03.2021
Veľká Ida -SO 02-Vykres_6 22.03.2021
Veľká Ida -SO 03-Vykres_9 22.03.2021
Veľká Ida -SO 03-Vykres_10 22.03.2021
Veľká Ida -SO 04-Vykres_13 22.03.2021
Veľká Ida -SO 04-Vykres_14_1 22.03.2021
Veľká Ida -SO 04-Vykres_14_2 22.03.2021
Veľká Ida -SO 04-Vykres_15 22.03.2021
Veľká Ida -SO 04-Vykres_16_1 22.03.2021
Veľká Ida -SO 05-Vykres_19 22.03.2021
Veľká Ida -SO 05-Vykres_20 22.03.2021
"ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida -... 26.02.2021
Oznámenie o konaní OZ dňa 18.02.2021 o 15.00 hod. 10.02.2021
Krízový štáb obce Veľká Ida - otváranie... 07.02.2021
Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká... 04.02.2021
Výberové konanie - Hlavný koordinátor obce 01.02.2021
VVS a.s. - prerušenie dodávky vody 19.01.2021
1 2 3 4