Zverejňovanie

Zmluva - WEBEX

Zmluva o poskytnutí služieb - Delphia s.r.o.

Zmluva o poskyt. poradenskej a konz. činnosti - Sanácia skládky

Zml. o dielo - Vypracovanie energetického auditu - Znižovanie energetickej náročnosti KD

Zml. o dielo - Vypracivanie PD pre staveb.povolenie - Znižovanie energetickej náročnosti KD

Zml. o dielo - Sanácia skládky odpadu v obci Veľká Ida - realizácia

Záložna zmluva č. 0081-PRB-2015-Z

Zmluva o nájme bytu - D. Kuzderová

Zmluva o nájme bytu - D. Repčoková

Zmluva o nájme bytu - F. Kupec

Zmluva o nájme bytu - F. Vaňo

Zmluva o nájme bytu - I. Ignáth

Zmluva o nájme bytu - J. Vaňo

Zmluva o nájme bytu - L. Deliman

Zmluva o nájme bytu - L. Hevessy

Zmluva o nájme bytu - M. Mižák

Zmluva o nájme bytu - P. Fialka

Zmluva o nájme bytu - P. Turňanský

Zmluva o nájme bytu - R. Takáč

Zmluva o nájme bytu - T. Kateržabek

Zmluva o nájme bytu - V. Kerekeš

Zmluva o nájme bytu - A. Jakabová

Zmluva o nájme bytu - D. Fejfar

Zmluva o nájme bytu - D. Kerekešová

Zmluva o nájme bytu - G. Sivák

Zmluva o nájme bytu - I. Vojakovičová

Zmluva o nájme bytu - L. Serfőző

Zmluva o nájme bytu - M. Abošiová

Zmluva o nájme bytu - M. Parkansy

Zmluva o nájme bytu - M. Šalková

Zmluva o nájme bytu - P. Fialka

Zmluva o nájme bytu - R. Horňák

Zmluva o nájme bytu - S. Péterová

Zmluva o nájme bytu - V. Fortunová

Zmluva o nájme bytu - Z. Hribová, Ing.

Zmluva o nájme bytu - L. Karafová, Ing.

Zmluva o nájme bytu - Š. Adorján

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Kúpna zmluva VSP finance s.r.o.,Košice

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 5001-17-14

Oprava komunikácie - Ing. Ondrej Szaniszlo

Kúpná zmluva - kúpa pozemku pod čerpacou stanicou verejnej kanalizácie

Zmluva o dielo uzavr. poľa §-u563 nasled.§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby (Štadionivá ulica)

Zmluva o dielo uzavr. poľa §-u563 nasled.§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby (Parková ulica)

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o spolupráci - Národný projekt - č.z.: USVRK-OIP-2017/000519-001

Zmluva o dielo uzavretá podľa §-u536 a nasled.§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby

Zml. o dielo uzavretá podľa§ 536 a nasled. § Obchodného zákon. - Doming, spol. s.r.o.

Dodatok č.2 k zml. o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Dodatok č.2 k DAROVACEJ ZML.č.026 2014 RMS

Zmluva o dielo č.01 02017

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

Zmluva č.2017 MPC ŠOV ZŠ 122

Zmluva č.5-2017 o poskytn. dotácie z rozpočtu obce

Dodatok č. 1 k darovacej zml. č. E1-2015 - EUROCAST

Zmluva o reklame č.14-2017 - U.S.Steel Košice s.r.o.

Dohoda č.14 §50j NS 2017 NP PZVAOTP-2

Darovacia zmluva - KOSIT

Kúpna zmluva - František Šnír

Dodatok č.2,k zmluve o poskytovaní služ. v odpadovom hospodárstve

Zmluva o pripojení VSD - 2X16 BJ blok - B

Zmluva o pripojení VSD - 2X16 BJ blok - A

Zmluva o dodávke vody z verej.vodovodu - 2X16 BJ

Zmluva o dodávke plynu - 2X16 BJ blok - B

Zmluva o dodávke plynu - 2X16 BJ blok - A

Zmluva kanalizácia - 2X16 BJ

Dodatok č.4 ku zmluve o poskytovaní stravovacích služ.

Dodatok č.3, k zmluve o zneškodňovaní odpadu