Podujatia obce

 

Výstava drobných zvierat a sútaž o varení

Konané v dňoch 26 - 27 . 09. 2015

 

Športový deň

Konané v dňa 25. 07. 2015

 

Medzinárodná výstava psov

Konané v dňoch 04. 07. 2015 - CAC, 05. 07. 2015 - CACIB

 

Výstava drobných zvierat a sútaž o varení

Konané v dňoch 27 - 28 . 09. 2014

Deň matiek

Konané dňa 12. 05. 2013

 

Medzinárodný deň detí – Materská škola

Konané dňa 31 . 05. 2013

 

Europe For Citizens (Európa pre občanov)

Konané v dňoch 28 - 30 . 06. 2013

V RÁMCI PROGRAMU: Dni obce
Športový deň - ŠKO
60. výročie založenia Csemadoku ( kult. program )
+ pozvaní hostia

 

Medzinárodná výstava psov a Ilosvai Festival

Konané v dňoch 6 - 7. 07. 2013

 

Výstava SZCH

Konané v dňoch 28 - 29 . 9. 2013

 

Deň seniorov

Konané dňa 29 . 11. 2013

 

Adventné posedenie s občanmi a predstaviteľmi cirkví

Konané dňa 8 . 12. 2013

 

Futbalové zápasy o „POHÁR STAROSTU OBCE”

Konané dňa 28 . 12. 2013