Š K O Veľká Ida

Miestny športový klub fungujúci za podpory obce Veľká Ida. Založený bol v roku 1930. V súčasnosti funguje ako občianske združenie. Je dobrovoľným združením občanov, ktorí vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a iných obdobných činnostiach a aktivitách. Poslaním ŠKO je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. V súčasnosti má ŠKO Veľká Ida približne 50 členov. Z toho 18 dospelých, 12 dorasteneckých a 15 žiackych hráčov. Tréneri sú za dospelých p. Július Kleri , dorast p. Marian Vrábel . Predsedom je p. Peter Bekeč , tajomníkom p. Marek Knap a členovia klubu sú p. Gabriel Knap, p. Jozef Žiga, p. Gabriel Bartko , ktorí sa starajú o chod celého klubu.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4