Základná škola

Adresa:
Parková 1
044 55 Veľká Ida

E-mail: zsvelkaida@post.sk
Internetová adresa: www.zsvelkaida.sk
Tel:
055/6992117 - hospodárka školy
055/7290639 - zástupkyňa školy
055/7290640 - mzdová účtovníčka
055/6992114 - školská jedáleň

 

Riaditeľka školy : Mgr. Terézia Besterciová
Zástupca pre II. stupeň a ŠT : Mgr. Ľubica Diškantová
Zástupca pre I. stupeň : Mgr. Helena Mikulová
Vedúca školskej jedálne: Rita Ferencziová