Základná škola

Adresa:
Parková 1
044 55 Veľká Ida

E-mail: zsvelkaida@post.sk
Internetová adresa: www.zsvelkaida.edu.sk
Tel:
055/6992117 - hospodárka školy
055/7290639 - zástupkyňa školy
055/7290640 - mzdová účtovníčka

 

Riaditeľka školy: Mgr. T. Besterciová
Zást.riad.školy: PaedDr. Marta Borisová
Zást.riad.školy: Mgr. Ľubica DiškantováVyučujúci 1. - 4. ročníka:
Mgr. Andrea Fedorová
Mgr. Jana Fečková          
PaedDr. Agnesa Gálová
PaedDr. Alena Götzová
Mgr. Vlasta Hájeková
Mgr. Blanka Müllerová
Mgr. Alžbeta Nielsenová
Mgr. Natália Pilipčuková
Mgr.Helena Ševčíková
Mgr. Silvia Tóth
Mgr. Marcela Valečková

Vychovávateľka ŠKD - Iveta Kostyrinová

bc. Anna Ižolová - katechétka


Asistent učiteľa:
Erika Ráczová
Radka Mócová

Vedúca školskej jedálne:
Zuzana Tobákošová

Vyučujúci ročníkov 5. - 9. :
PaedDr. Helena Hribová
(výchovná poradkyňa)
Mgr.Edita Kardosová     
Mgr.Tünde Kissová
Ing.Monika Stahovcová
Ing. Vladimír Strýčko  
Mgr.Krisztián Szabó 
Mgr. Eva Timárová
Ing. Jozef Tužinský  

Vyučujúci špeciálnych tried: 
Mgr. Gabriela Abosiová
Mgr. Vladimír Horváth
Mgr. Helena Mikulová
Ing. Miriam Rusnáková
Mgr. Monika Sabolová
Mgr. Marta Šimčáková
Mgr. Ján Zambory

Zdravotníci školy:
Mgr. Andrea Fedorová
Ing. Miriam Rusnáková