Obecná knižnica

Knihovníčka: Mária Švarbaliková

Otváracie hodiny:
kaďý deň od 8:00 - do 16:00

- v knižnici je k dispozícii veľký výber rôznej literatúry a časopisov
- zápisne do knižnice sa platí raz ročne:
dospelí - 1 EUR
deti do 15 r. - 0,50 EUR

- pre študujúcu mládež je možnosť objednať knihy už medziknižničnou výpožičnou službou (MVS) z knižníc na Slovensku na dobu 1 mesiac
- od roku 2007 fungujú v kňižnici počítače - 8 ks s pripojením na internet
- každý člen kňižnice, ktorý zaplatí zápisne do knižnice môže navštevovať aj počítače
- miestnosť s počítačmi je na prízemí OcÚ v kaštieli a je otvorená každý deň od 10:00 - do 16:00