FS Ilosvai NTE


 
ilosvai
 
   
Folklórny súbor Ilosvai Selymes Péter vznikol v roku 1951 a usiluje sa zachovať a prezentovať autentické ľudové tance maďarskej národnosti na Slovensku. Okrem maďarských ľudových tancov zo Slovenska súbor prezentuje takisto tance z Maďarska a zo Sedmohradska. Jeho repertoár zahŕňa tance z miest Magyarbőd, Imreg, Gömör, Parchovany, Mátyusföld, Szatmár, Kartal, Szék, Ördöngősfüzes, Mezőkölpény, Moldva, Zobor, Kamienka a Szászcsávás. Absolvuje asi 35 – 40 vystúpení za rok. Pravidelne sa zúčastňuje na festivale Csángó fesztivál v Jászberény a na ďalších festivaloch v Maďarsku. Prezentoval sa tiež na medzinárodných festivaloch (Rumunsko – 1993, Francúzsko – 1997, 2000, 2002, Španielsko – 1998, Belgicko – 2003, 2004). Získal viaceré ocenenia (na celoštátnom folklórnom festivale v Želiezovciach – 2. miesto, 1988, 1. miesto, 1990, ceny na festivale v Nagykálló – 1999, 2001, 2003, 2005, výborne kvalifikovaný na kvalifikácii amatérskych súborov v Maďarsku – 2002, 2004). V súčasnosti sú umeleckými vedúcimi Michal Kupec a Andrea Kupcová.