Veľká Ida - Kalendár - Súťaž - Plagát 2020

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Zmluvy

Zmluvy od roku 2020

Zmluvy do roku 2019

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poistenie nehnuteľného majetku obce Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
2626.97 €
Zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ a podporou detí z MRK a ich rodičov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Kúpa nehnuteľností pozemky C-KN 8/81, 8/79 a 3191/4 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Farma Ballina, s.r.o.
36540.00 €
Bezplatné odovzávanie odpadového dreva Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
Stavebné práce úpravy MŠ v obci Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Metrostav a.s.
215004.79 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: HSF System SK, s.r.o.
1500.00 €
Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1040843.44 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KKP Invest, s.r.o.
1500.00 €
Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor VEĽKÁ IDA
1000.00 €
Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Veľká Ida
1000.00 €
Tlač, grafické a polygrafické služby v rámci prejektu s názvom "CASTLE TO CASTLE" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regfilm, s.r.o.
6200.00 €
Poskytnutie služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regfilm, s.r.o.
1300.00 €
Poskytnutie služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regfilm, s.r.o.
10000.00 €
Poskytnutie služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Masca s.r.o.
1140.00 €
Udelenie práv na použitie na utorské diela na za paušálny licenčný poplatok Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie najnovšej aktualizácie (upgrade, update) Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Dodávka materiálu a montáž ústredného kúrenia v KD - Gomboš Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A-Z ISZA s.r.o.
5370.00 €
Výstavba chodníka v obci Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: E.T.K. s.r.o.
6000.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: IEE Sensing Slovakia s.r.o.
3000.00 €
Úprava vzájomných práv a povinnosti Zmluvných strán - TSP a TP Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Stavebný dozor - "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Kontrol STAV s.r.o.
5940.00 €
Stavebný dozor - "Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Kontrol STAV s.r.o.
4740.00 €
Poskytnutie priestorov na reklamu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING
300.00 €
Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ABYS Slovakia, s.r.o.
4800.00 €
Rekonštrukcia autobusových zastávok a ich okolia pri č. d. 167 a 427 v obci Veľká Ida_01 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
10846.02 €
Poistenie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. advokátska kancelária
0.00 €
Národný projekt Zelené obce Slovenska - realizácia Vegetačných prvkov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
16364.70 €
Ukončenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. - advokátska kancelária
0.00 €
Zmena Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Energia plus s.r.o.
13560.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
450000.00 €
Spracovanie administratívnych podkladov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
Zabezpečenie kompexného procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
4020.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KKP Invest, s.r.o.
0.00 €
Predplatné vodomery do sociálnych nájomných bytov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ARAD Slovakia s.r.o.
3348.00 €
Vecné bremeno na parc. č. 3235/6 E-KN Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ARG s.r.o.
14.00 €
Príspevok zamestnávateľa na DDS Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: AXA d.d.s., a.s.
0.00 €
Poskytnutie priestorov na reklamu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ENGIE Services a.s.
1000.00 €
Predplatné vodomery do sociálnych nájomných bytov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ARAD Slovakia s.r.o.
9596.24 €
Zabezpečovanie podmienok pri ošetrovaní a zdravotnej starostlivosti pána Kováča Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
200.00 €
Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ŠKO Veľká Ida
5000.00 €
Stavebné práce v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Metrostav a.s.
473100.00 €
Propagácia objednávateľa ako reklamného partnera Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
4000.00 €
Poskytnutie účelovo viazaného finančného daru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Phoenix Services Slovensko s.r.o.
5000.00 €
Vytvorenie diela na objednávku Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: RNDr. Matej Masný, PhD.
1000.00 €
Ročná kontorla detských ihrísk a mult. ihrísk Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
276.00 €
Pozemky KN-C parc. č. 8/81, 8/79 a 3191/4 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: BALLINA s.r.o.
36540.00 €
Kúpa zariadení: Xerox WC5325 a WC3325 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
60.60 €
Servis a údržba zariadení Xerox WC5325_S a WC3325_VDNI Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
0.00 €
Parcela č. 3468/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Folklórny súbor ILOSVAI
108.00 €
Program WinCITY Pokladňa prvá licencia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Vypracovanie PD pre projekt "Pozemné komunikácie v obci Veľká Ida" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: APRO s.r.o., Trebišov
17040.00 €
Hygienické dávkovače (mydla, toaletného papiera, papierových uterákov a mydla(elektr.))) Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ILLE Papier - Service SK, spol. s.r.o..
0.00 €
Vypracovanie normatfvnych dokumentov obce vrátane príslušných príloh Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MOAD, s.r.o.
100.00 €
Vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
2400.00 €
Verifikácia a aktualizácia pasportizácie cintorínov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
1954.80 €
Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Veľká Ida - II. Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
296288.83 €
Oplotenie areálu parku pri kaštieli vo Veľkej Ide Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: UNISTAV, s.r.o., Prešov
261375.65 €
Odpredaj pozemku s parc. č. 3220/1 o výmere 2309 m2 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KKP Land, s.r.o.
8500.00 €
poskytovanie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Folklórny súbor ILOSVAI
7000.00 €
Vystúpenie hudobnej skupiny Peter Bič Project na podujatí Medzinárodná výstava psov 2019 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Universal Music, s.r.o.
4800.00 €
Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (ďalej len "DRS") pre stavbu: "Výstavba materskej školy v obci Veľká Ida" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Jana Jedináková
21400.00 €
poskytovanie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Poľovnícke združenie Jastrab Veľká Ida
4000.00 €
Odobratie odpadu + recyklácia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie sociálnej služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
0.00 €
projektový manažér - výstavba predškolského zariadenia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
2400.00 €
Technik BOZP, PO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
predpredaj vstupeniek - Nagyidai cigányok Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ticketportal SK, s. r. o.
0.00 €
poskytnutie dotácie na rozvoj kultúry Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Základná organizácia CSEMADOKU vo Veľkej Ide
3000.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský zväz chovateľov miestna organizácia Veľká Ida
4000.00 €
poskytnutie dotácie na rozvoj športu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ŠKO Veľká Ida
9000.00 €
stavebný dozor - oplotenie areálu parku pri kaštieli Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING
3400.00 €
Zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
odpadové drevo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
právne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. - advokátska kancelária
350.00 €
aktualizácia prílohy č. 1 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SEWA, a.s.
0.00 €
Ukončenie právneho zastupovania Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
528609.52 €
audit k 31.12.2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Daša Polončáková
2000.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
stavebný dozor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
0.00 €
Podpora vysporiadania pozemkov v margin.rómskych komunitách Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
zmluva o partnerstve - Komunitné centrum Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
0.00 €
zmena doby trvania zmluvy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUROCAST Košice, s.r.o.
0.00 €
hudobné vystúpenie - advent Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VirDUOso
300.00 €
stavebný dozor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
900.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Veľká Ida
1000.00 €
ubytovanie, stravovanie - polpenzia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Cestovná kancelária DELTA Košice
5926.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor VEĽKÁ IDA
1000.00 €
vysporiadanie pozemku Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
0.00 €
verejnoprospešný účel, dar pre Základnú školu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: IEE Sensing Slovakia s.r.o.
2000.00 €
zmena termínu realizácie projektu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
0.00 €
hudobné vystúpenie: Oszvald Marika Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veres Lajos
299999.00 HUF
skrášlenie životného prostredia v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Phoenix Services Slovensko s.r.o.
5000.00 €
propagácia od 01.08.2018-30.11.2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
1500.00 €
poskytnutie dotácie na rozvoj športu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ŠKO Veľká Ida
9000.00 €
Zneškodnenie kovového komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: D. S. TRADE s. r. o.
0.00 €
Podpora kultúrno-spoločenských akcií v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Phoenix Services Slovensko s.r.o.
3000.00 €
peňažný dar na verejnoprospešný účel Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: IEE Sensing Slovakia s.r.o.
2000.00 €
Rekonštrukcia fasády prevádzkovej budovy šatne Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
12999.88 €
záhradné kompostéry - doplnenie fakturačných údajov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: E.C.A. spol. s r.o.
0.00 €
dodávka a montáž sedadiel futbalový areál Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PESMENPOL, spol. s r.o.
8392.80 €
Projektový mamažér - Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Vladimír Uram
10.00 €
dodatok Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
0.00 €
Elektrická prípojka na dočasný krátkodobý odber z rozvádzača Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: RJ TRADE, s.r.o.
5220.00 €
Veľkoplošné vysprávky miestnych komunikácií v obci Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
88695.60 €
Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
89600.50 €
NFP - Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
252400.00 €
Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Základná organizácia CSEMADOKU vo Veľkej Ide
2500.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Folklórny súbor ILOSVAI
6000.00 €
zneškodňovanie odpadov na skládkach spoločnosti USSK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Poľovnícke združenie Jastrab Veľká Ida
4000.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský zväz chovateľov miestna organizácia Veľká Ida
2500.00 €
poskytovanie sociálnych služieb Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
363.94 €
projektová dokumentácia - Oplotenie parku Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
4850.00 €
lyžiarsky výcvik pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Nadácia Carmeuse
2000.00 €
odpadové drevo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie služieb externého manažmentu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
21600.00 €
podpora aktivít detí a mládeže - lyžiarsky výcvik Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KKP Invest, s.r.o.
1000.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SEWA, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
201720162015201420132012