Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zneškodňovanie odpadov na skládkach spoločnosti USSK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poskytovanie sociálnych služieb Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
363.94 €
projektová dokumentácia - Oplotenie parku Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
4850.00 €
lyžiarsky výcvik pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Nadácia Carmeuse
2000.00 €
odpadové drevo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie služieb externého manažmentu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
21600.00 €
podpora aktivít detí a mládeže - lyžiarsky výcvik Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KKP Invest, s.r.o.
1000.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SEWA, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
201720162015201420132012