Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Veľká Ida
1000.00 €
ubytovanie, stravovanie - polpenzia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Cestovná kancelária DELTA Košice
5926.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor VEĽKÁ IDA
1000.00 €
verejnoprospešný účel, dar pre Základnú školu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: IEE Sensing Slovakia s.r.o.
2000.00 €
zmena termínu realizácie projektu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
0.00 €
hudobné vystúpenie: Oszvald Marika Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veres Lajos
299999.00 €
skrášlenie životného prostredia v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Phoenix Services Slovensko s.r.o.
5000.00 €
propagácia od 01.08.2018-30.11.2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
1500.00 €
Zneškodnenie kovového komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: D. S. TRADE s. r. o.
0.00 €
Podpora kultúrno-spoločenských akcií v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Phoenix Services Slovensko s.r.o.
3000.00 €
peňažný dar na verejnoprospešný účel Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: IEE Sensing Slovakia s.r.o.
2000.00 €
Rekonštrukcia fasády prevádzkovej budovy šatne Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
12999.88 €
záhradné kompostéry - doplnenie fakturačných údajov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: E.C.A. spol. s r.o.
0.00 €
dodávka a montáž sedadiel futbalový areál Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PESMENPOL, spol. s r.o.
8392.80 €
Projektový mamažér - Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Vladimír Uram
10.00 €
dodatok Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
0.00 €
Elektrická prípojka na dočasný krátkodobý odber z rozvádzača Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: RJ TRADE, s.r.o.
5220.00 €
Veľkoplošné vysprávky miestnych komunikácií v obci Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
88695.60 €
Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
89600.50 €
NFP - Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
252400.00 €
Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Základná organizácia CSEMADOKU vo Veľkej Ide
2500.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Folklórny súbor ILOSVAI
6000.00 €
zneškodňovanie odpadov na skládkach spoločnosti USSK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Poľovnícke združenie Jastrab Veľká Ida
4000.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský zväz chovateľov miestna organizácia Veľká Ida
2500.00 €
poskytovanie sociálnych služieb Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
363.94 €
projektová dokumentácia - Oplotenie parku Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
4850.00 €
lyžiarsky výcvik pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Nadácia Carmeuse
2000.00 €
odpadové drevo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie služieb externého manažmentu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
21600.00 €
podpora aktivít detí a mládeže - lyžiarsky výcvik Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KKP Invest, s.r.o.
1000.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SEWA, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
201720162015201420132012