Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy Obce Veľká Ida

Miestna volebná komisia zverejní výsledky volieb starostu obce a výsledky volieb do obecného zastupiteľstva spôsobom v mieste obvyklým, keď okresná volebná komisia potvrdí prevzatie a správnosť vyhotovenia zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Veľká Ida budú zverejnené na:

  • webovom sídle obce v sekcii "Voľby" v noci z 10.11.2018 na 11.11.2018
  • úradnej tabuli obce dňa 11.11.2018
  • dverách hlavného vchodu Obecného úradu vo Veľkej Ide a kultúrneho domu v časti  obce Gomboš dňa 11.11.2018