Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

kontaktná e-mailová adresa pre kandidátky do volebných komisií:

            obec.velkaida@gmail.com

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

pani Edita Theisová bude dňa 11.09.2018 na pracovisku (Obecný úrad vo Veľkej Ide, kancelária Matriky) v čase od 8:00 do 18:00, po tomto termíne bude k zastihnutiu na tel.čísle 0908 363 873, v iné dni je k zastihnutiu na pracovisku počas stránkových hodín Obecného úradu.