Samospráva

Menovaná zapisovateľka Miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa uskutočnia 10.11.2018:

 Edita Theisová: +421 55 72 87 312

Adresa: 
Obecný úrad 
Kaštieľ 42 
044 55 Veľká Ida
E-mail: ouvida@stonline.sk 

Starosta obce: MVDr. Július Beluscsák
Zástupca starostu: Ján Rontó

Poslanci a zároveň predsedovia komisií:

Komisia finančná a vonkajších vzťahov: Ján Rontó
Komisia školstva, mládeže a cezhraničnej spolupráce: Mgr. Kristián Szabó
Komisia výstavby a rozvoja obce: Mgr. Gabriel Lukáč
Komisia športu, verejného poriadku a rómske záležitosti: Juraj Hovan
Komisia sociálna: Ladislav Vereš
Komisia pre ochranu verejného záujmu: Jozef Žiga
Komisia kultúrna: Peter Nagy
Komisia pre správu časti obce Gomboš: Mgr. Vladimír Gladič
Komisia životného prostredia: Mgr. Silvia GalajdováÚradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 12:30 
8:00 – 12:30 
8:00 – 12:30 
nestránkový den 
8:00 – 13:00
13:00 – 16:00 
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00

Úradné hodiny starostu obce:
Pondelok

Streda
14:00 – 16:00

14:00 – 17:00

PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU - Ing. Gabriel Lukács: +421 55 6992 616
EKONÓMKA OBCE - Ing. Zuzana Nehmanová: +421 55 6992 155
SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE - Helena Rontóová: +421 55 6992 616
MATRIKA – Edita Theisová: +421 55 72 87 312
POKLADNÍČKA, KULTÚRNA REFERENTKA – Nikoleta Hajdučeková: +421 55 6992 155
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA – Alžbeta Majorošová: +421 55 6992 329
ÚČTOVNÍČKA OBCE - Klára Tirpáková: +421 948 115 885