Samospráva

Adresa:

Obecný úrad 
Kaštieľ 42 
044 55 Veľká Ida
E-mail: ouvida@stonline.sk 

Starosta obce: Peter Nagy, e-mail: starosta@velkaida.sk

Zástupca starostu: Tomáš Demko

Poslanci a zároveň predsedovia komisií:

Komisia finančná: Štefan Demko

Komisia sociálna: Lucia Theisová 

Komisia kultúry, školstva a mládeže: Mgr. Gabriela Abošiová

Komisia športu: Peter Ignáth

Komisia životného prostredia a výstavby: Mgr. Gabriel Lukáč

Komisia verejného poriadku a rómskej problematiky: Ivan Csiszár

Komisia cezhraničnej spolupráce: Mgr. Silvia Galajdová

Komisia pre správu časti obce Gomboš: Mgr. Vladimír Gladič

Komisia pre ochranu verejného záujmu: Tomáš DemkoÚradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 12:30 
8:00 – 12:30 
8:00 – 12:30 
nestránkový den 
8:00 – 13:00
13:00 – 16:00 
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00

Úradné hodiny starostu obce:
Pondelok

Streda
14:00 – 16:00

14:00 – 17:00

EKONÓMKA OBCE - Ing. Zuzana Nehmanová: +421 55 6992 155
SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE - Helena Rontóová: +421 55 6992 616
MATRIKA – Edita Theisová: +421 55 72 87 312
ODBORNÁ REFERENTKA EKONOMICKÉHO ODDELENIA – Ing. Erika Šimanská: +421 55 6992 155
MZDOVÝ ÚČTOVNÍK – Fábián Demko: +421 55 6992 329
ÚČTOVNÍČKA OBCE - Klára Tirpáková: +421 948 115 885