TESTOVANIE - 6.3.2021

Oznam starostu obce

Zvozový kalendár 2021

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Požiarna prevencia

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Projekt "CASTLE TO CASTLE"

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

OZ Veľká Ida

Plán zasadnutí

Oznamy OZ

Zápisnice