Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Vrece LDPE 70x110/15 ks Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: LUMAX s.r.o.
0.00 €
Nástenné kalendáre Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: CBS spol, s.r.o.
462.00 €
Oprava fasády kaštieľa vo Veľkej Ide Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ladislav Turóczi - L.T.
450.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Nájazdová rampa Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gastma, s.r.o.
1200.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
Oprava obecného autobusu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Grega Motor GO
4930.80 €
Ubytovanie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Hotel FERUM
0.00 €
27 miestny autobus na 24. a 25.8.2019 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
3 ks Drevný kôš Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
331.56 €
Ručná pumpa + podstavec pod čerpadlo NP 75 Nostalgia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PRODO s.r.o.
129.30 €
Výroba 1x2,5m banneru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Vytýčenie telekomunikačných zariadení Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
27 miestny autobus na 16.8.2019 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
402.00 €
Odstránenie úniku zemného plynu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SPP - distribúcia
0.00 €
Betónová platňa 20 ks s dopravou Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PROFIL INVEST TWO s.r.o.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Betónová platňa, stĺp Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PROFIL INVEST TWO s.r.o.
0.00 €
Súkromná bezpečnostná služba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: CI - servis a.s.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
Geodetické zameranie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Geo-comp.SK s.r.o.
216.00 €
Identifikačné náramky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Wristbands s.r.o.
0.00 €
Vysprávky miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: E.T.K. s.r.o.
0.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Vladimír Vanta - GEO-KS
2500.00 €
Výroba a montáž nábytku do kancelária matrikárky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VSL TRADE s.r.o.
790.00 €
Dodávku čerstvého betónu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PEVA s.r.o.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Odvodňovanie parkoviska + terénne úpravy pri obecnom nájomnom byte bloku "A" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ivkat, s.r.o.
0.00 €
Stavba pódia s prestrešením na trhovisko 15.6.2019 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Tolfi - Servis - Jolana Tóthová
0.00 €
Toaletné kabíny FRESH 2 ks Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOI TOI & DIXI, s.r.o., pobočka Košice
0.00 €
Vytyčovanie plynárenských zariadení v parku (oplotenie) Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SPP - distribúcia
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Vytyčovanie káblov NN na parcele č. 3195/1 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
Mobilný zber nebezpečného odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Software "Wincity Pokladňa" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Nakládka a odvoz stavebnej sute zo zberného dvora V. Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DMSK BAU s.r.o.
0.00 €
Demontáž a montáž okien a dverí v Dome smútku vo Veľkej Ide Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ladislav Turóczi - L.T.
0.00 €
Výkopové práce, úprava terénu na VP vo Veľkej Ide Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ivkat, s.r.o.
0.00 €
Vykonanie verejného obstarávania Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
420.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Toaletné kabíny FRESH 10 ks Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOI TOI & DIXI, s.r.o., pobočka Košice
0.00 €
Toaletné kabíny FRESH 2 ks Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOI TOI & DIXI, s.r.o., pobočka Košice
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektu zariadenia autobusových zastávok a predlženie chodníka k zastávkam v obci Veľká Ida. Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: UDI Košice, spol. s r.o.
1200.00 €
Deratizácia a dezinsekcia sociálno nájomných bytov a starej osady vo Veľkej Ide Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ASANARATES s.r.o.
4900.00 €
Dodávka a montáž kamerového systému v parku pri OcÚ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: K&K-Systems, s.r.o.
1230.00 €
Čierny ozdobný oceľový palisádový plot s hrotom 150 cm Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Vida XL Europe B.V.
139.99 €
Verifikácia a aktualizácia pasportizácie cintorínov obce Veľká Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Terénne úpravy, nakladanie zeminy, odpadu a stavebnej sute Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
Smerové tabule dvojjazyčné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Alezar, s. r. o.
0.00 €
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Výkopové práce, úprava terénu na VP vo Veľkej Ide Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ivkat, s.r.o.
0.00 €
Skákací hrad na akciu Castel Cross Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Mgr. Štefan Smolko Joe Laughter s.r.o.
0.00 €
Plastové okná + dvere na DS vo Veľkej Ide Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ladislav Turóczi - L.T.
1677.44 €
Dodávka vyplní stavebných otvorov na základe cenovej ponuky CP5319 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Okenné centrum KE s.r.o.
1210.60 €
vypracovanie realizačnej PD na stavbu: Rekonštrukcia strechy KD vo Veľkej Ide Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TELINEX s.r.o.
4680.00 €
dochádzkový systém Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Peter Kolesár - KOPS
837.65 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Výkopové práce, úprava terénu a odvoz zeminy... Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ivkat, s.r.o.
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
3D fotenie objektov v obci V. Ida Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Alphabet s.r.o.
0.00 €
prenájom 8-miestneho automobilu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Mercedes - Benz
415.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
projektová dokumentácia - zberný dvor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. arch. Tomáš Varga
1200.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz stavebného materiálu z obce za rok 2019 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
plastové nádoby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KATIS s.r.o.
1266.00 €
kancelársky papier Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
652.80 €
kancelársky materiál, výpočtová technika Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
917.30 €
informačná brožúra - 6 ks Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: UMP s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
štiepkovač na drevo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: LUMAG CZ s.r.o.
1769.90 €
atrakcie - Deň detí 01.06.2019 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Joe Laughter s.r.o.
0.00 €
oprava kotla v nájomnom byte Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PLYNS s.r.o.
0.00 €
projekt dopravného značenia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ÚDI Košice, s.r.o.
0.00 €
projektová dokumentácia - komunikácie, zastávka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ÚDI Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Odpadkové koše Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
424.92 €
Vývoz objemného odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vystúpenie Peter Bič Projekt na 06.07.2019 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Universal Music, s.r.o.
0.00 €
usporiadateľská služba Angels aréna Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: CI - servis a.s.
0.00 €
vozík na truhlu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Milan Semanič - KASTEX
0.00 €
letecké snímky - fotografie obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: CBS spol, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
plotový systém Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Milan Centko - UMAKOV
0.00 €
reklamné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ján Grajzeľ
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
tlač plagátov + grafika na billboard Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
0.00 €
prenájom billboardov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: NUBIUM, s. r. o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
skartovačka, toner, lampa a filter do dataprojektora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
0.00 €
posypová soľ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SCO Trade, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
drevené pódium na Vianočné trhy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Tolfi - Servis - Jolana Tóthová
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
posypová soľ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SCO Trade, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
program na spracovanie miezd WinPAM Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PC Support, s.r.o
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
prenájom montážnej plošiny Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PEVA s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
tlač nálepiek na kompostéry Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: K - PRINT, s.r.o.
120.00 €
vystúpenie Deň seniorov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Nováčanka, dychová hudba
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
pódium do telocvične ZŠ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Tolfi - Servis - Jolana Tóthová
0.00 €
univerzálne kupóny Cadhoc Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Up Slovensko, s. r. o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
prenájom športovej haly Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Angels Aréna
0.00 €
prečerpávacia kanalizačná šachta Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VODOSHOP, s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
mobilná toaleta TOI TOI Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOI TOI & DIXI, s.r.o., pobočka Košice
0.00 €
asfaltovanie v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Spojmix plus s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
asfaltovanie v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Spojmix plus s.r.o.
0.00 €
vývoz veľko-objemného odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz elektroodpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
žalúzie na okná Materskej školy Odb.: Materská škola
Dod.: Solid Invest - Ing. Valentín Kurečko
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
vypracovanie Programu odpadového hospodárstva Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Andrea Kiernoszová
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
prenájom dopravného značenia na akciu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Alezar, s. r. o.
0.00 €
zdravotnícka starostlivosť na akciu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Falck Záchranná a.s.
0.00 €
inzerát - reklamný plagát Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Petit Press a.s., Divízia Východ, Odštepný závod Košice
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
mobilné toalety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
0.00 €
autobusová preprava Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
realizácia elektrickej prípojky pre kalové čerpadlo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: RJ TRADE, s.r.o.
0.00 €
deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia v rómskych osadách Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ASANARATES s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U. S. Steel Services s.r.o.
0.00 €
prehliadka vozidla, výmena oleja Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SWAM servis s.r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
prenájom 9-miestneho motorového vozidla Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PROFIKONTROL s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U. S. Steel Services s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
autobusová preprava Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
kuka nádoby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
dispozičné riešenie + rozpočet k projektu "Zriadenie denného stacionára Veľká Ida" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Jana Jedináková, autorizovaný stavebný inžinier
0.00 €
prepieskovanie multifunkčného ihriska Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Darien, s.r.o.
0.00 €
ubytovanie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Hotel Múza
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
identifikačné náramky s lepiacim prúžkom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Wristbands s.r.o.
0.00 €
vypracovanie dokumentácie na dočasný elektrický rozvod Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SINPRO, spol. s r.o.
360.00 €
vývoz 1100l kontajnerov - Priemyselný park Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
spracovanie projektového zámeru - Denný stacionár Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
0.00 €
oprava múru Materskej školy-havarijný stav Odb.: Materská škola
Dod.: GERČEL s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
reklamné a propagačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JES SK, s.r.o.
563.00 €
reklamné a propagačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JES SK, s.r.o.
713.66 €
reklamné a propagačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JES SK, s.r.o.
846.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
verejné obstarávanie - Rozšírenie MŠ prestavba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
2400.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
atrakcie ku dňu detí 02.06.2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
0.00 €
preprava osôb mikrobusom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
dopracovanie web stránky obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: wbx, s.r.o.
120.00 €
verejné obstarávanie - Rekonštrukcia šatní a tribún Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A-Z REAL STAV spol. s r.o.
200.00 €
preprava osôb mikrobusom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
preprava osôb mikrobusom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
zneškodňovanie odpadov na skládkach USSK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
pokládka zámkovej dlažby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
0.00 €
zámková dlažba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KARPATIA CAR s.r.o.
0.00 €
hranoly a ihličnaté rezivo do stolárskej dielne Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
preprava osôb mikrobusom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
inžinierska činnosť - rozšírenie vodovodu a kanlizácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Enviroline, s.r.o., Košice
10560.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
vypracovanie geometrického plánu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ladislav Urbán
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
odchyt túlavých psov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TD, s.r.o.
0.00 €
spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
480.00 €
zneškodňovanie odpadov na skládkach USSK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EDEMI, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
generálna oprava traktora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: AUTOOPRAVOVŇA AUREP - Repčoková Mária
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poradenská a konzultačná služba vo Verejnom obstarávaní Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ZIKRA s.r.o.
1188.00 €
projektová dokumentácia - miestne komunikácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP
1080.00 €
oprava gamatiek Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Eco-Energo, s.r.o.
0.00 €
spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
0.00 €
spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
oprava strechy domu smútku časť Gomboš Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: GERČEL s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
oprava betónového múru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PROFIL INVEST NINE, s.r.o.
0.00 €
posypová soľ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: WORLD ENERGY, a.s.
0.00 €
odpadové drevo - guľatina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
napojenie vodovodnej šachty na fut.ihrisku Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
napojenie kanalizácie pre OcU Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
prenájom kontajnera Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
25.92 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
225.00 €
2017 2016 2015 2014 2013