Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
prenájom montážnej plošiny Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PEVA s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
tlač nálepiek na kompostéry Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: K - PRINT, s.r.o.
120.00 €
vystúpenie Deň seniorov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Nováčanka, dychová hudba
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
pódium do telocvične ZŠ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Tolfi Sound Servis - Ladislav Tóth
0.00 €
univerzálne kupóny Cadhoc Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Up Slovensko, s. r. o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
prenájom športovej haly Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Angels Aréna
0.00 €
prečerpávacia kanalizačná šachta Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VODOSHOP, s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
mobilná toaleta TOI TOI Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOI TOI & DIXI, s.r.o., pobočka Košice
0.00 €
asfaltovanie v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Spojmix plus s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
asfaltovanie v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Spojmix plus s.r.o.
0.00 €
vývoz veľko-objemného odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz elektroodpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
žalúzie na okná Materskej školy Odb.: Materská škola
Dod.: Solid Invest - Ing. Valentín Kurečko
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
vypracovanie Programu odpadového hospodárstva Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Andrea Kiernoszová
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
prenájom dopravného značenia na akciu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Alezar, s. r. o.
0.00 €
zdravotnícka starostlivosť na akciu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Falck Záchranná a.s.
0.00 €
inzerát - reklamný plagát Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Petit Press a.s., Divízia Východ, Odštepný závod Košice
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
mobilné toalety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
0.00 €
autobusová preprava Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
realizácia elektrickej prípojky pre kalové čerpadlo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: RJ TRADE, s.r.o.
0.00 €
deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia v rómskych osadách Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ASANARATES s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U. S. Steel Services s.r.o.
0.00 €
prehliadka vozidla, výmena oleja Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SWAM servis s.r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
prenájom 9-miestneho motorového vozidla Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PROFIKONTROL s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U. S. Steel Services s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
autobusová preprava Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
kuka nádoby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
dispozičné riešenie + rozpočet k projektu "Zriadenie denného stacionára Veľká Ida" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Jana Jedináková, autorizovaný stavebný inžinier
0.00 €
prepieskovanie multifunkčného ihriska Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Darien, s.r.o.
0.00 €
ubytovanie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Hotel Múza
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
identifikačné náramky s lepiacim prúžkom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Wristbands s.r.o.
0.00 €
vypracovanie dokumentácie na dočasný elektrický rozvod Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SINPRO, spol. s r.o.
360.00 €
vývoz 1100l kontajnerov - Priemyselný park Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
spracovanie projektového zámeru - Denný stacionár Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
0.00 €
oprava múru Materskej školy-havarijný stav Odb.: Materská škola
Dod.: GERČEL s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
reklamné a propagačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JES SK, s.r.o.
563.00 €
reklamné a propagačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JES SK, s.r.o.
713.66 €
reklamné a propagačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JES SK, s.r.o.
846.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
verejné obstarávanie - Rozšírenie MŠ prestavba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
2400.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
atrakcie ku dňu detí 02.06.2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
0.00 €
preprava osôb mikrobusom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
dopracovanie web stránky obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: wbx, s.r.o.
120.00 €
verejné obstarávanie - Rekonštrukcia šatní a tribún Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A-Z REAL STAV spol. s r.o.
200.00 €
preprava osôb mikrobusom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
preprava osôb mikrobusom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
zneškodňovanie odpadov na skládkach USSK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
pokládka zámkovej dlažby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
0.00 €
zámková dlažba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KARPATIA CAR s.r.o.
0.00 €
hranoly a ihličnaté rezivo do stolárskej dielne Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
preprava osôb mikrobusom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
inžinierska činnosť - rozšírenie vodovodu a kanlizácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Enviroline, s.r.o., Košice
10560.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
vypracovanie geometrického plánu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ladislav Urbán
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
odchyt túlavých psov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TD, s.r.o.
0.00 €
spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
480.00 €
zneškodňovanie odpadov na skládkach USSK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EDEMI, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
generálna oprava traktora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: AUTOOPRAVOVŇA AUREP - Repčoková Mária
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
poradenská a konzultačná služba vo Verejnom obstarávaní Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ZIKRA s.r.o.
1188.00 €
projektová dokumentácia - miestne komunikácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP
1080.00 €
oprava gamatiek Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Eco-Energo, s.r.o.
0.00 €
spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
0.00 €
spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
0.00 €
oprava strechy domu smútku časť Gomboš Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: GERČEL s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT WEST s.r.o.
0.00 €
oprava betónového múru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PROFIL INVEST NINE, s.r.o.
0.00 €
posypová soľ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: WORLD ENERGY, a.s.
0.00 €
odpadové drevo - guľatina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
0.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
napojenie vodovodnej šachty na fut.ihrisku Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
napojenie kanalizácie pre OcU Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
0.00 €
prenájom kontajnera Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
25.92 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
vývoz veľkokapacitných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
225.00 €
2017 2016 2015 2014 2013