Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OP - hromadný Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
852.47 €
Sociálne služby : Ľ. Kováč 8/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
311.86 €
výkon inžinierskej činnosti k stavbe : "Veľká Ida - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Enviroline, s.r.o., Košice
480.00 €
reklamné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: National Pen
407.49 €
spracovanie žiadosti o NFP , projekt : Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Veľká Ida - II. Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o.
696.00 €
OP - hromadný Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
852.47 €
odvoz VKK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
560.50 €
združ. poistenie 4. Q. Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
318.49 €
výkon funkcie technika PO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
prečerpávanie vôd - sociálne nájomné byty Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
576.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
509.11 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
526.80 €
kancelársky papier Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Datacomp s.r.o.
350.40 €
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia - rómska osada Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ASANARATES s.r.o.
7020.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
106.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
2956.06 €
odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
1048.58 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1.78 €
maliarske práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
1750.20 €
prepravné služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
102.84 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
231.32 €
odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
953.50 €
prenájom stroja Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Zeppelin SK s.r.o.
208.80 €
montáž vertikálnych žalúzií Odb.: Materská škola
Dod.: Ing. Valentín Kurečko
933.60 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
505.83 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
6.00 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
prenájom wc Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
288.00 €
poskytovanie právnej pomoci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
269.66 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
146.30 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
20.06 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
35.89 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
zemný plyn Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1174.00 €
služby externého manažmentu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
900.00 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Perfect Distribution a.s.
62.74 €
mobilný operátor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
119.57 €
spracovanie účt. súborov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: LLORANT, spol. s r.o.
117.60 €
odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
1666.98 €
výrez stromov pod el. vedením Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
151.20 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
518.40 €
plastové sedadlá, striedačka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PESMENPOL, spol. s r.o.
8392.80 €
inzercia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Petit Press a.s., Divízia Východ, Odštepný závod Košice
945.54 €
mobilný operátor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
226.14 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
307.84 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Štefan Lukáč
402.56 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Základná škola Veľká Ida
216.31 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Základná škola Veľká Ida
108.15 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
852.47 €
prenájom motorového vozidla Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PROFIKONTROL s.r.o.
420.00 €
webhosting Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.84 €
zemný plyn Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1174.00 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
505.83 €
odber časopisu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: HERNÁD, s.r.o.
24.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
481.54 €
prepravné služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
170.94 €
technik PO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
poskytovanie právnej pomoci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
1140.00 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
80.00 €
elektrická prípojka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: RJ TRADE, s.r.o.
5220.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
1480.25 €
kuka nádoby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
1248.00 €
prepravné služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
100.44 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
384.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
124.20 €
tlač a spracovanie propagačných materiálov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
325.92 €
hygienické potreby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ILLE Papier - Service SK
97.34 €
poistenie zodpovednosti Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
84.00 €
sociálne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
311.86 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
4163.20 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
630.04 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
483.91 €
mobilný operátor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
96.34 €
mobilný operátor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
117.85 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
466.00 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2414.00 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
164.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100.00 €
odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
3167.26 €
odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
1870.92 €
oprava motorového vozidla Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SWAM servis s.r.o.
201.42 €
oprava motorového vozidla Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SWAM servis s.r.o.
911.23 €
výmena ponorného čerpadla Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
605.22 €
maliarske potreby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Dalibor Belušár - DABE
385.93 €
služby externého manažmentu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
900.00 €
prenájom dočasného dopravného značenia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Alezar, s. r. o.
49.44 €
mobilný operátor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
233.58 €
informačná brožúra Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: UMP s.r.o.
78.00 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.19 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
485.41 €
technik PO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
200.84 €
vložné 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
475.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
76.61 €
automobilová preprava Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: eurobus, a.s.
570.00 €
spracovanie a tlač plagátov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
129.60 €
spracovanie a tlač brožúr Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
624.00 €
stravovanie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Kačmi s.r.o.
239.39 €
ubytovanie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Ignáth
720.00 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Štefan Lukáč
402.56 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
165.76 €
veľkoplošné vyspr. v obci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUROVIA SK a.s.
88695.60 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
4583.20 €
vypracovanie geometrického plánu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ladislav Urbán
300.00 €
mobilný operátor Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
110.35 €
spracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
1500.00 €
sociálne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
44.54 €
sociálne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
301.80 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
876.15 €
prenájom - štiepkovač Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Zeppelin SK s.r.o.
139.20 €
odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
3075.55 €
oprava elektrického vedenia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
274.92 €
spracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Enviroline, s.r.o., Košice
2280.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-4.80 €
letáky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
56.28 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
812.16 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
278.77 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
49.71 €
vodné a stočné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9801.88 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
6.00 €
elektrina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1174.00 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
17.80 €
prenájom/kopírky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
35.06 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
70.97 €
zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
201.22 €
vložné 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
2436.23 €
paušálna odmena - právna pomoc Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
zneškodnenie odpadu VKK Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
1432.96 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
117.40 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Štefan Lukáč
331.52 €
sieť zelená - multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
330.00 €
reflexné vesty Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
336.00 €
hygienické potreby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ILLE Papier - Service SK
97.34 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
116.16 €
oprava múru v MŠ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: GERČEL s.r.o.
2950.00 €
občerstvenie športový deň Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
362.52 €
občerstvenie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
97.44 €
ihličnaté rezivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
22.03 €
vypracovanie PD Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Jana Jedináková, autorizovaný stavebný inžinier
2900.00 €
spracovanie projektového zámeru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o.
1500.00 €
prečerpávanie vôd-soc.byty Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
672.00 €
parkovisko ŠKO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
12999.88 €
vodné ŠKO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
38.48 €
vodné poľov. združ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.09 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
230.65 €
vodné nájomné byty Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
507.38 €
služby externého manažmentu projektu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
900.00 €
školenie GDPR Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
72.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
4503.20 €
zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
2103.44 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
278.32 €
internetový prístup - isamosprava Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
169.00 €
renovácia toneru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE
32.00 €
reprezentačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
59.04 €
reprezentačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Martin Adamčík - MAAD
34.75 €
poistné - poistenie majetku Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
318.49 €
tlač obecných novín Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: INPROST s.r.o.
41.60 €
ESET internetbsecurity Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Datacomp s.r.o.
269.71 €
reprezentačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JES SK, s.r.o.
563.04 €
vypracovanie PD Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SINPRO, spol. s r.o.
360.00 €
vrecia na odpad Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR
37.10 €
elektrina 5/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
547.02 €
elektrina 5/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
484.46 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
111.06 €
likvidácia odpadu spoj. s poskyt soc. služ. Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
55.68 €
sociálne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
302.12 €
likvidácia odpadu spoj. s poskyt soc. služ. Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
34.80 €
refundácia mzdy - zástupca starostu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
185.84 €
reprezentačné predmety Dod.: JES SK, s.r.o.
594.72 €
reprezentačné predmety Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JES SK, s.r.o.
846.00 €
vyhotovenie PD Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
4850.00 €
prenájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
11.08 €
prenájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
prenájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
vodné Elzin dom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.07 €
agenda pre MŠ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ŠEVT a.s.
58.00 €
zemný plyn 6/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1174.00 €
zemný plyn 6/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100.00 €
služby externého manažmentu projektu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
900.00 €
poskytovanie právnej pomoci Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
544.62 €
výkon technika PO a BT Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
3050.54 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
2350.43 €
zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
91.97 €
napojenie kanalizácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
1758.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
122.26 €
elektrina 6/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
6.00 €
elektrina 6/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
detské bicykle Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Decathlon SK s.r.o.
483.96 €
hygienické potreby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Perfect Distribution a.s.
194.41 €
stavebný materiál Odb.: Materská škola
Dod.: GERČEL s.r.o.
3250.00 €
poplatok - cre.sk Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
prenájom atrakcií - MDD Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Tramtaria Slovensko, s.r.o.
1590.00 €
zemné práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
314.00 €
vyhotovenie geometrického plánu a adresných bodov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ladislav Urbán
2404.80 €
stavebné práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Veronika Lukáčová
1864.66 €
inštalácia programu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MK hlas s.r.o.
175.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
343.20 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
230.65 €
realizácia VO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
1200.00 €
webové služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: wbx, s.r.o.
120.00 €
verejná správa-polročný prístup Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
65.70 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: GANA mont, s.r.o.
120.00 €
prepravné služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
163.20 €
prepravné služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
168.00 €
umelé kamenivo,štrkodrvina Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
138.45 €
tlačiarenské služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
93.60 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Štefan Lukáč
378.88 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
212.80 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
2667.05 €
prečerpávanie vôd-soc.byty Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
576.00 €
MŠ - úrazové poistenie Odb.: Materská škola
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
47.05 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
4123.20 €
školenie GDPR Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
90.00 €
elektrina 4/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
610.78 €
elektrina 4/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
524.45 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
101.48 €
Filipové dobrodružstvá Odb.: Materská škola
Dod.: Daniel Fischer
140.00 €
hygienické potreby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ILLE Papier - Service SK
114.82 €
výkon technika PO a BT Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
rezanie stromov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
420.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
324.00 €
služby externého manažmentu projektu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
900.00 €
ihličnaté rezivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
3574.80 €
terénne úpravy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
924.00 €
sociálne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
352.20 €
hygienické potreby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ILLE Papier - Service SK
93.60 €
bicykle (MOPS) Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: BLACK-SPORT Ing. Marcel Čarný
1600.00 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
121.95 €
zemný plyn 5/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1174.00 €
zemný plyn 5/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100.00 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
18.11 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
22.81 €
čistenie kanalizácie, prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
1313.86 €
dlažba, obrubníky, žľaby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KARPATIA CAR s.r.o.
1099.30 €
právne služby - paušálna odmena Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
spracovanie výkazov účtovnej uzávierky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: LLORANT, spol. s r.o.
68.50 €
zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
1658.44 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
209.28 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
281.31 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
92.92 €
elektrická energia 5/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
elektrická energia 3-5/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
466.00 €
elektrická energia 5/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2414.00 €
elektrická energia 3/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
164.00 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
229.21 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
497.26 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
71.04 €
kvety - exteriér Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PLANT SERVICE s.r.o.
369.30 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
61.43 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
65.76 €
ročná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Milan Michlik - Midenas
220.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ivkat, s.r.o.
90.00 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Štefan Lukáč
331.52 €
servis automobilu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: AUTOOPRAVOVŇA AUREP - Repčoková Mária
273.24 €
asanácia túlavých psov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TD, s.r.o.
2400.00 €
servis čiernej techniky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Datacomp s.r.o.
479.00 €
audit ÚZ r. 2017 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Zigmund Szathmáry
750.00 €
prepravné služby osôb Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
114.00 €
servis automobilu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: HR servis s.r.o.
289.01 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
95.01 €
elektrická energia 3/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
590.72 €
elektrická energia 3/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
914.53 €
ihličnaté rezivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
3613.68 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
2499.87 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
71.77 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
2544.31 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
3787.20 €
asanácia túlavých psov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TD, s.r.o.
2500.00 €
servis čiernej techniky Odb.: Materská škola
Dod.: Datacomp s.r.o.
110.65 €
vodné a stočné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16.03 €
sociálne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
363.94 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
402.46 €
prípravné a zameriavacie práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
2400.00 €
služby projektového manžéra Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
900.00 €
zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
1826.98 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
58.85 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
27.13 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.43 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
právne služby - paušálna odmena Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
elektrická energia 4/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
6.00 €
služby za výkon technika PO a BT Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
ŠkôlkaKOMENSKYplus Odb.: Materská škola
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
vodné a stočné 12/2017-3/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8416.28 €
vodovodná prípojka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
192.56 €
elektrická energia 4/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Základná škola Veľká Ida
197.45 €
refundácia mzdy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Základná škola Veľká Ida
278.26 €
zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
840.00 €
jednorázová sociálna výpomoc Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Dalibor Belušár - DABE
1385.00 €
Návrh umiestnenia a osadenia dreveného kríža-Gomboš Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
350.00 €
členské na rok 2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Združenie miest a obcí Údolia Bodvy
3400.08 €
verejný rozhlas-odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
384.00 €
zemný plyn 1-4/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100.00 €
zemný plyn 4/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1174.00 €
služby STP APV Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy
96.79 €
autorská odmena rok 2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
vzdelávanie starostov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SOTAC,s.r.o.
69.60 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
212.67 €
práčovňa Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U. S. Steel Services s.r.o.
17.44 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Štefan Lukáč
331.52 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
71.04 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Erik Žuffa
400.00 €
zimná údržba komunikácií Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szaniszlo - SHR
64.80 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
3607.20 €
zameranie parciel a domov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ladislav Urbán
2404.80 €
zjednodušený projekt Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP
900.00 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
192.00 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
104.30 €
právne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Danica Holováčová, advokát
387.86 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
1758.42 €
elektrická energia 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
889.29 €
elektrická energia 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
615.68 €
poistné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
102.57 €
spracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EUprojects, s.r.o. Martin Tomčák
588.00 €
vodovodná prípojka ŠKO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Pavol Kulik TP-KOV
847.44 €
asanácia túlavých psov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TD, s.r.o.
2400.00 €
nakladanie a odvoz zeminy Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
234.00 €
nakladanie a prevoz makadamu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Jozef Lučai
287.00 €
servis automobilu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: HR servis s.r.o.
264.89 €
kominárske práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: František Tirpák ml.
60.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
57.07 €
výkopové práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: EDEMI, s.r.o.
667.44 €
vodné a stočné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1098.46 €
vodné a stočné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1511.64 €
vodné a stočné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1662.80 €
vodné a stočné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1153.62 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
609.48 €
oprava prípojky a inštalácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
321.24 €
elektrická energia 3/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
6.00 €
elektrická energia 3/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
2517.91 €
poistné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
318.49 €
vodné a stočné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1504.50 €
služby za výkon technika PO a BT Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
havarijné poistenie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
440.64 €
inštalácia programových verzií, spracovanie výkazov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: LLORANT, spol. s r.o.
132.00 €
vypracovanie žiadosti a projektu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
400.00 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
284.16 €
hygienická údržba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ILLE Papier - Service SK
110.40 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KALA-ELMONT s.r.o.
401.66 €
hygienická údržba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ILLE Papier - Service SK
93.60 €
sociálne služby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Teresa Benedicta OZ
171.11 €
asanácia túlavých psov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TD, s.r.o.
2500.00 €
vytýčenie podzemného potrubia Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
92.63 €
právne služby - paušálna odmena Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Datacomp s.r.o.
350.40 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
19.73 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
792.64 €
zemný plyn 3/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1174.00 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
244.05 €
zemný plyn 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1174.00 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
480.00 €
vodovodná prípojka ŠKO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
211.76 €
elektrická energia 2017 - opravná faktúra Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-551.99 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
129.53 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
124.94 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
160.54 €
práčovňa Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U. S. Steel Services s.r.o.
19.15 €
účtovné súsvsťažnosti v samospráve Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
29.50 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
23.68 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Štefan Lukáč
284.16 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
174.05 €
GO traktora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: AUTOOPRAVOVŇA AUREP - Repčoková Mária
4386.00 €
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch r.2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
servis čiernej techniky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Datacomp s.r.o.
477.49 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
3355.20 €
právne služby - paušálna odmena Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
výroba štítka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: REMI STS, spol. s r.o.
45.60 €
vložné 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
2449.52 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
384.00 €
aktualizácia systémovej podpory Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
883.80 €
zverejňovanie cintorínov za rok 2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
127.07 €
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017 - oprava Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-24.26 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
301.87 €
elektrická energia 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
921.27 €
elektrická energia 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
675.78 €
zemný plyn 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
926.49 €
zemný plyn - storno faktúra 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-1451.00 €
oprava betónového múru Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PROFIL INVEST NINE, s.r.o.
665.22 €
elektrická energia 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
oprava gamatiek - ŠKO Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Eco-Energo, s.r.o.
416.40 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Perfect Distribution a.s.
32.88 €
čistiace prostriedky Odb.: Materská škola
Dod.: Perfect Distribution a.s.
49.58 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
122.71 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
54.00 €
zemný plyn 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.72 €
zemný plyn 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-91.00 €
zemný plyn 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.06 €
zemný plyn 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-48.00 €
ples starostu obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
258.59 €
potlač reflexných búnd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
96.00 €
polygrafické potreby - matrika Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Centrum polygrafických služieb
79.64 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
2276.20 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
2517.91 €
elektrická energia 1,2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2414.00 €
elektrická energia 1,2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
466.00 €
elektrická energia 1,2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
164.00 €
služby za výkon technika PO a BT Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
48.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
173.00 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
132.12 €
služby k počítačovým programov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Mgr. Anton Polák
75.00 €
informačná brožúra Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: UMP s.r.o.
195.00 €
právne služby - paušálna odmena Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: JUDr. Tibor Sásfai, advokát
360.00 €
zemný plyn 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1451.00 €
zemný plyn 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
48.00 €
zemný plyn 2/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
13.44 €
nájom - kopírka Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
47.16 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: A.F.P. spol. s r.o.
235.20 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
58.67 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
192.00 €
práčovňa Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: U. S. Steel Services s.r.o.
13.32 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Štefan Lukáč
399.84 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
576.00 €
rodinné prídavky - osobitný príjemca Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
70.56 €
odpadové drevo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
1209.60 €
nealko Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Gabriel Lukáč
266.05 €
demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: K&K-Systems, s.r.o.
716.16 €
zimná údržba komunikácií Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Ing. Gabriel Szaniszlo - SHR
356.40 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
94.50 €
Balíček Zákony I - VI Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: PORADCA, s.r.o.
39.00 €
oprava strechy - Dom smútku - Gomboš Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: GERČEL s.r.o.
2500.00 €
poistné Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
48.98 €
služby mobilného operátora Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
234.82 €
prečerpávanie vôd Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
384.00 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
164.04 €
toner do tlačiarne Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
89.30 €
toner do tlačiarne Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Next Team, s.r.o.
89.30 €
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
3559.10 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: BRISTON s.r.o.
90.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
16.80 €
odber kuchynského odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: INTA, s.r.o.
28.80 €
výjazd a odchyt nechceného zvieraťa Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: TD, s.r.o.
100.00 €
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.86 €
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
245.80 €
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-51.96 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: KOSIT a.s.
3056.78 €
zemný plyn 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
48.00 €
zemný plyn 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
zemný plyn 1/2018 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1451.00 €
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-1368.41 €
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2149.38 €
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017 Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.45 €
prenájom priestorov Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Hotel Biela Medvedica s.r.o.
500.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
3207.20 €
odpadové drevo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
3456.00 €
servis čiernej techniky Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Datacomp s.r.o.
884.90 €
posypová soľ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: SCO Trade, s.r.o.
174.00 €
sanácia skládky odpadu Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: XENON, s.r.o.
2136.00 €
hygienická údržba Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: ILLE Papier - Service SK
93.60 €
lyžiarsky kurz pre partnerskú obec Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Cestovná kancelária DELTA Košice
5491.00 €
ubytovanie - stretnutie s predstaviteľmi družobnej obce Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Cestovná kancelária DELTA Košice
720.00 €
lyžiarsky kurz pre ZŠ Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Cestovná kancelária DELTA Košice
2009.00 €
členský príspevok Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: Miestna akčná skupina BODVA
1400.00 €
odpadové drevo Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: VRADOR s.r.o.
3513.60 €
Kartotéková skriňa Odb.: Obec Veľká Ida
Dod.: B2B Partner s.r.o.
199.20 €
2017201620152014