Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida

Castle to Castle - Od hradu ku kaštieľom

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER I.

Leták: Triedte odpad s nami - PAPIER II.

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci V. Ida

Rozširenie MŠ Veľká Ida - prestavba

Elektronická úradná tabuľa

Voľné pracovné miesto - sociálny pedagóg 21.09.2020
Rozhodnutie č. 141/2020-002 - povolenie (zmena... 21.07.2020
Rozhodnutie č. 137/2020-002 - povolenie užívania... 15.07.2020
Rozhodnutie č. 136/2020-002 - povolenie užívania... 15.07.2020
Rozhodnutie č. 135/2020-002 - povolenie užívania... 13.07.2020
Rozhodnutie č. 134/2020-002 - povolenie užívania... 13.07.2020
Stavebné povolenie č. 110/2020-002 - zmena stavby... 10.06.2020
Stavebné povolenie č. 111/2020-002 - zmena stavby... 10.06.2020
Verejná vyhláška OÚ Košice-okolie 23.04.2020
ROZHODNUTIE Verejná vyhláška - ZSEK siete O2... 16.04.2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ZŠ !!! 15.04.2020
OZNAM - EUROBUS !!! 07.04.2020
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku... 06.04.2020
Rozhodnutie - predlženie platnosti - verejná... 27.03.2020
OBNOVENIE TRIEDENÉHO ZBERU OD 28.3.2020 27.03.2020
ÚRADNÉ HODINY NA OcÚ VEĽKÁ IDA OD 16.3.2020 23.03.2020
POZASTAVENIE TRIEDENÉHO ZBERU 16.03.2020
OPATRENIA A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE... 17.03.2020
Úrad práce - zmena úradných hodín 13.03.2020
Oznámenie o plánovanom výrube drevín 18.02.2020
Výzva na obsadenie pozície obvodného pediatra 26.01.2020
Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou 24.12.2019
Protokol o odovzdaní a prevzatí kompostéra 21.05.2019
Oznam o rozvoze kompostérov a o zvyšovaní kapacity... 15.05.2019
VSD, a.s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností o výrub... 14.02.2019
SMS Info - nová služba pre občanov 14.02.2019
Rozhodnutie - Priemyselná zóna Cestice 13.12.2018
Min. ŽP - Predĺženie širokoroschodnej trate 11.12.2018
Urbár Šemša - Oznámenie oprávneným vlastníkom -... 11.12.2018
Informácia o spracúvaní osobných údajov 07.11.2018
1 2