Aktuality

Oznámenie o plánovanom výrube drevín 18.02.2020
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ - PA 18.02.2020
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ - ŠŠP 18.02.2020
Plánované prerušenie distribúcie elektriny!!! 05.02.2020
Meghívó a sajtótájékoztatóra 27.01.2020
Pozvánka na tlačovú konferenciu 27.01.2020
Výzva na obsadenie pozície obvodného pediatra 26.01.2020
Zvozový kalendár odpadu na rok 2020 30.12.2019
Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou 24.12.2019
Protokol o odovzdaní a prevzatí kompostéra 21.05.2019
Oznam o rozvoze kompostérov a o zvyšovaní kapacity... 15.05.2019
VSD, a.s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností o výrub... 14.02.2019
SMS Info - nová služba pre občanov 14.02.2019
Rozhodnutie - Priemyselná zóna Cestice 13.12.2018
Min. ŽP - Predĺženie širokoroschodnej trate 11.12.2018
Urbár Šemša - Oznámenie oprávneným vlastníkom -... 11.12.2018
Informácia o spracúvaní osobných údajov 07.11.2018
Interreg - Od hradu ku kaštieľom 05.11.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb... 01.10.2018
Rozhodnutie Min. ŽP SR - Skládka U.S.Steel 11.09.2018
Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel 11.09.2018
OZNAM: VOĽBY 2018-2020 23.08.2018
Menovací dekrét za zapisovateľa miestnej volebnej... 23.08.2018
Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu 23.08.2018
Választások 2018-2022 20.08.2018
Oznámenie o počte volebných obvodov 2018-2022 25.07.2018
Informácia pre voliča - Voľby do orgánov... 16.08.2018
Informácia pre voliča - Voľby do orgánov... 16.08.2018
Informácia pre voliča - Voľby do orgánov... 25.07.2018
Oznámenie o počte obyvateľov pre potreby volieb 25.07.2018
1 2