Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 26.06.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania - SPP 24.06.2019
Oznámenie o konaní Obecného zastupiteľstva... 19.06.2019
Oznámenie o vyhlásení výberového konania 03.06.2019
Oznámenie o začatí konania verejnou vyhl.a... 28.05.2019
Protokol o odovzdaní a prevzatí kompostéra 21.05.2019
Oznam o rozvoze kompostérov a o zvyšovaní kapacity... 15.05.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 30.04.2019
Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ 25.04.2019
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 19.04.2019
VSD, a.s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností o výrub... 14.02.2019
SMS Info - nová služba pre občanov 14.02.2019
Cestovný poriadok 13.12.2018
Cestovný poriadok 13.12.2018
Cestovný poriadok 13.12.2018
Cestovný poriadok 13.12.2018
Rozhodnutie - Priemyselná zóna Cestice 13.12.2018
Min. ŽP - Predĺženie širokoroschodnej trate 11.12.2018
Urbár Šemša - Oznámenie oprávneným vlastníkom -... 11.12.2018
Informácia o spracúvaní osobných údajov 07.11.2018
Interreg - Od hradu ku kaštieľom 05.11.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb... 01.10.2018
Rozhodnutie Min. ŽP SR - Skládka U.S.Steel 11.09.2018
Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel 11.09.2018
OZNAM: VOĽBY 2018-2020 23.08.2018
Menovací dekrét za zapisovateľa miestnej volebnej... 23.08.2018
Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu 23.08.2018
Választások 2018-2022 20.08.2018
Oznámenie o počte volebných obvodov 2018-2022 25.07.2018
Informácia pre voliča - Voľby do orgánov... 16.08.2018
1 2